k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 7/200331. 7. 2003

#23


Při­chází tvůrčí krize! Adieú! Už dlou­hou dobu mě ne­na­padá nic nového čím bych vy­lep­šil web. I když něco málo je v sekci Miz­ze­rie/úvahy. celý článek →
28. 7. 2003

#22


Minulý týden (21. – 27.) byl vý­ji­mečně ná­ročný. Měli jsme 4 air­sof­tové akce (a každá zabere celé od­po­ledne asi do 9 hodin), byl 1. sněm našeho air­sof­to­vého usku­pení, pak jsem měl již zmí­něné na­ro­ze­niny a z toho doufám jasně vy­plývá, že jsem neměl moc času na ja­kou­koli… celý článek →
22. 7. 2003

#21


Dnešní den je dost slavný. Padla sekce air­soft z ne­do­statku zájmu ze strany re­dak­torů, re­dak­tor Biatec už pro mě nedělá, ale hlavně mám na­ro­ze­niny! Už je mi (ne­řeknu:-). A jinak do bu­doucna: M@rty chce pro moje stránky udělat cosi vel­kého, ale zatím je to tajné, Weri pro mě při­pra­vuje… celý článek →
18. 7. 2003

#20


A je to tady! Celý nový vzhled. Vlastně není tak nový a už vůbec nemění celou struk­turu. Je nová jenom úvodní stránka a ubyl jeden rám. Pro vás to zna­mená více uži­teč­ného místa. celý článek →
17. 7. 2003

#19


Po dlouhé době ne­čin­nosti, způ­so­bené mojí le­ností, absťá­kem po air­softu a hraním Diabla 2 : Baldur"s gate modu, tu máme zas ak­tu­a­li­zaci. Máte je­di­neč­nou mož­nost si pře­číst M@rtyho re­cenzi na Delta force: Black hawk down a po­dobný meSSy. Přeju pří­jemné po­čtení, dlou­hou pařbu,… celý článek →
5. 7. 2003

#18


Máme fórum! Zatím jen o Ra­mm­stein, ale přidám ka­te­go­rii Air­soft a snad nějaké další. A taky je malý update v sekci Q3. celý článek →
3. 7. 2003

#17


Tak to máme děti zas. Ak­tu­a­li­zace a s ní při­chází nová sekce vě­no­vaná PC hrám. Sa­mo­zřejmě jsem taky trochu vy­lep­šil ostatní sekce a přišel jsem na to, že dů­sled­nou op­ti­ma­li­zací stánek se dá urych­lit na­čí­tání na modemu 56k o 0,35 sekundy! Taky plá­nuju roz­sáh­lou vnitřní změnu,… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz