k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS

Wohnout - Polib si dědu

18. 10. 2006 — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

vydáno: 18. 9. 2006
na­hráno během roku 2006
délka: 56:05
vy­da­va­tel­ství: Sony BMG

Po­každé, když Wohnouti vydají nové album je to velká udá­lost. Nikdy jejich sna­žení ne­sle­duji do­předu a tak mě každá nová deska pře­kvapí. V pří­padě Polib si dědu je to velice milé pře­kva­pení.

S Wohnou­tama jsem se se­zná­mil v době alba Pedro se vrací a na­prosto mě uchvá­til. Pak přišlo Rande s panem Bendou. To hod­no­tím jako horší než Pedro. I když dobré pís­ničky tam byly.

A před ně­ko­lika dny se mi do rukou do­stalo právě jejich po­slední album Polib si dědu. Už první po­slech mě na­prosto hyp­no­ti­zo­val. Wohnouti jsou trochu jinou ka­pe­lou. Jejich texty jsou někdy ba­nální až pitomé, ale šlapou za­tra­ceně dobře. Zpěv cel­kově není moc vý­razný a někdy se blíží spíš k šep­tání. Ale to není špatně, právě tohle (mimo jiné) dělá Wohnouty jiné než ostatní kapely.

Dědův zvuk cel­kově dost při­tvr­dil oproti Pedrovi. Wohnouti při­tla­čili na struny a kytary jsou to hlavní na čem album stojí. Ale Wohnouti po tvrdé ky­ta­rové pasáži nasadí hyp­no­ticky me­lo­dický úsek. Jsou to ší­lenci, jejich hudba je po­di­vu­hodná, ale s každou deskou se lepší, jejich texty někomu mohou znít stu­pidně, ale ve sku­teč­nosti jsou hravé a navíc si Wohnouti ne­hra­jou na pro­roky a ne­snaží se do lidí hustit kdo­ví­jaká moudra, ale jen chtějí po­ba­vit a to se cení.

Album ob­sa­huje 14 tracků s cel­ko­vou délkou téměř jedna hodina. Na jedné pís­ničce se po­dí­leli mimo jiné finští Wal­tari, kteří také z ní udě­laly se­ver­ský ja­zy­ko­lam.

Polib si dědu je podle mě nej­lepší počin Wohnoutů, ačkoli se po­měrně rychle opo­slou­chá a pak člověk vybírá jenom ty nej­lepší skladby jako třeba Ganga nebo Dům bez oken (vý­borná pís­nička; už jen ta po­čá­teční me­lo­die a první šep­taná slova: „A tak se ptám, je-li noc a nebo den, jsem totiž za­vře­nej v baráku bez oken…“ se člo­věku hned vryje do paměti)

Zá­vě­rečný ver­dikt zní: kupte to (nebo to někde stáh­něte :))

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz