k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Napětí

26. 7. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Yay! Přá­telé, asi takhle. Jedna de­vi­antka na ze sa­mot­ného hnízda de­vi­antů de­vi­an­tArtu se kladně vy­já­d­řila o mých kre­a­tiv­ních pra­cích na poli za­ml­čo­vání re­a­lity (tzn. fo­to­mon­táže). Do­slova řekla „very in­te­res­ting com­posi­ti­ons on your war-field shots“ a do­konce se od­vá­žila použít slovo „stun­ning“. Což mi hned dodalo odvahu a chuť udělat něco dal­šího. Pro­hra­bal jsem ob­jem­nou složku tré­ninky (která má asi 30GB), na­sta­t­ro­val ob­lí­bený gra­fiký editor a vy­lezlo z toho další zátiší zbraní, ke­vlaru, ba­lis­tic­kých plátů a uni­fo­rem, které jsem pro ne­do­sta­tek nápadů nazval Napětí. (To víte, na názvy já nikdy nebyl. Třeba taková jména po­ví­dek Abs, Y3F, 2084 nebo 13 jasně říkají o čem to vlastně je, žejo.)

Co na to říkáte? Mě osobně se nejvíc líbí barvy: hrubé, trochu na­mod­ralé, bez sa­tu­race. Na druhou stranu možná trochu moc kon­trastu. Sa­mo­zřejmě má ta fotka svoje chyby: fotič ukousl kus hlavně na­pravo a já na sobě nemám svojí uni­formu. Jak se vám to líbí. Dis­ku­tujte!


píše k47 & hosté, ascii@k47.cz