k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Takhle to dopadá, když internetový mem vyrazí do ulic

26. 8. 2016 — k47

Však to znáte: kli­dová poloha kaž­dého slo­vana je podřep, za vy­so­kou módu po­va­žuje tep­lá­kovky Adidas, kožené boty a le­ninku, a hlavně musí ne­u­stále po­pí­jet pivo a vodku. Tedy aspoň in­ter­net si to myslí.

Tenhle ko­mický ste­re­o­typ začal na 4chau. Někdy v roce 2012 se kdosi na boardu /int/ zeptal na klí­čo­vou otázku, proč všichni slo­vané dřepí. Po­lo­žil tak zá­klady memu, který pře­rostl z in­ter­ne­tové po­div­nosti do IRL recese, která včera na­lá­kala něco kolem stovky lidí na Vác­la­vák.

Proč ne? Už jen ty zma­tené po­hledy ci­zinců za to stály.


Pozn #1: Na A2 je pěkná ga­le­rie od Bar­bory Kleinhamplové. Jak jsem říkal Se­ve­rá­kovi, kte­rého jsem ob­je­vil v davu, líbil se mi její 70-200 f/2.8 ob­jek­tiv a její šaty, obě po­ložky bych v mžiku vy­mě­nil za svůj pa­de­sát­kový ob­jek­tiv a své špi­navé kraťasy.

Pozn #2: Víc ak­tu­ál­ních fotek po­stuji na al­ter­na­tiv­ním Twit­ter účtu kaja48.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz