k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Náhoda tomu chtěla...

30. 8. 2016 — k47

Náhoda není nic proti čemu má smysl bo­jo­vat, je to jen cha­o­tický proud řeky, který si všichni musíme naplno užít.

Právě náhoda tomu chtěla, abych v Barran­dově čuměl na zásah hasičů. Neměl jsem to v plánu, ani jsem ne­chtěl být v té části prahy, chtěl jsem se po­dí­vat na ope­raci/fes­ti­val/me­cheche Dez­i­luze, ale přejel jsem svojí za­stávku a když jsem močil v keřích, za­hlédl jsem bli­ka­jící světla po­li­cejní ba­ri­kády a ta mě při­vá­bila, jako můru k lampě.


Pak se přede mnou ote­vřel výjev pozdní fáze hasič­ského zásahu: čer­vené hasicí vozy, vý­stražná světla, stří­brný žebřík na­ta­žený k oho­ře­lým oknům pa­ne­lá­ko­vého bytu, hasič ve žluté helmě a s kys­lí­ko­vou bombou na zádech špl­ha­jící vzhůru, po­li­cisté v černém na pe­ri­me­tru, pach kouře a spousta při­hlí­že­jí­cích. Lidé po­stá­vali na chod­ní­cích mezi dvěma pa­ne­láky, na­klá­něli se z oken a vy­hlí­želi z bal­konů. Byli všude. Přidal jsem se k nim a začal cvakat jednu fotku za druhou mým šunt-kombem lev­ného NEX-5N a sta­řičké Mi­nolty 70-210mm f4 pře­zdí­vané beer­can.

Chvíli mi to přišlo jako cy­nické cho­vání, jako kdy­bych byl dítě, které klac­kem šťou­chá do těla pře­jeté kočky. To však rychle ustou­pilo a začal jsem ob­di­vo­vat celou ope­raci. Eddie Izzard říkal, že hasič je jediné po­vo­lání, které je vý­hradně dobré. Když se člověk vrhá do pla­menů nic jako zne­u­žití síly nebo pra­vo­mocí ne­e­xis­tuje. Jediné, co v té chvíli vládne nade vším je náhoda.

Ale nové elek­trické roz­vody ji můžou na­klo­nit.


Za­jížďka do Barran­dova na­ko­nec trvala příliš dlouho a než abych po­kra­čo­val na Dez­i­luzi, jsem se otočil a za­mí­řil zpátky do zázemí. Kdyby někdo sle­do­val moji tra­jek­to­rii, vy­pa­dalo by to, že jsem jel přímou trasou na Barran­dov, tři čtvrtě hodiny fotil ná­sledky požáru a pak se hned vrátil domů – skoro jako žhář, který zkon­t­ro­lo­val vý­sledky své práce.


Fotky jsou bo­hu­žel pod úrovní, pro­tože se začalo stmí­vat. Musel jsem fotit na f/5.6 (pro­tože beer­can), po­de­x­po­no­vat o jeden stop (pro­tože tma a 200mm a žádná sta­bi­li­zace) a NEX-5N už při ISO 3200 pro­du­kuje víc šumu než obrazu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz