k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hot shotz!

16. 10. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ve složce 'roz­pra­co­váno' jsem ob­je­vil 4 fotky z čer­ven­co­vého cvi­čení/fo­tičky, které jsem chtěl v Pho­to­shopu trochu do­la­dit (nějak ve stylu re­la­tivně ne­dáv­ného Napětí) a vý­sledky pak při­ho­dit do sekce gra­fika. Ale pořád jsem se k tomu neměl a na zlep­šo­vání/zhor­šo­vání fotek na­ko­nec ne­do­šlo.

Ale na druhou stranu zase nechci, aby mi tu stra­šily ne­vy­ře­šené zá­le­ži­tosti (už jich je beztak dost) a dám fotky online v ne­změ­něné podobě.

A aby bylo jasno, nejsou to jediné čtyři fotky z toho dne, ale jenom tohle kvar­teto bylo vy­bráno z běžné dávky více než tří set kousků. Poměr jedna ku stu je běžný. Ne, že bych(om) tak špatně fotil(i), ale jenom jsem vy­bí­ravý a vý­stupní kon­t­rola je přísná.


Helbi s MP7
Pure, calm, sharp, fo­cused. (Marty & Helbi)
Tady to vy­lo­ženě křičí po ko­rekci barev.
Dát do pohybu těch 30+ kilo vý­stroje dá práci, ale vy­platí se to. Marty's awesome level is over 9000!
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz