k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
komentáře článku

Scala - líné parametry, líné závislosti a líné proxy 📷Text komentářepíše k47 & hosté, ascii@k47.cz