k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer
komentáře článku 

CCC 2019Text komentáře


Anonymous (2020-02-09 21:39)
> …sle­do­vat před­nášky nebo číst pu­b­li­kace o po­čí­ta­čové bez­peč­nosti
> je vždy tak straš­livě la­hodné…

Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.


píše k47, ascii@k47.cz