k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Elektronický policejní stát

4. 8. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)
CC by-nc-nd (via)

Se­dm­náct klí­čo­vých fak­torů při po­su­zo­vání roz­voje elek­tro­nic­kého po­li­cej­ního státu (pře­lo­ženo z an­g­lické Wi­ki­pe­die, kur­zí­vou jsou za jed­not­li­vými body moje po­známky):

Jenom říkám, že jsme možná dál, než se nám může líbit.


PS: A jestli vám to ne­zvedlo žluč, tak tady je pár odkazů k tématu: cen­zura in­ter­netu, mi­ze­jící svo­boda in­ter­netu v Anglii, návrh novely au­tor­ského zákonajeho po­zi­tivní při­jetí v pro­gra­mo­vém pro­hlá­šení vlády.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz