povídky foto kultura ostatní stripy
facebook twitter
ASCII blog doomsday party

k47.cz

20. 7. 2012

Digitální absolutismus


Dmytri Kleiner ve svém článku píše, že komercializace internetových služeb efektivně způsobila, že naše online práva zcela ztratila význam. S jeho postřehy souhlasím, ale v hlavě už nějakou dobu nosím pár úvah nad tím, co může následovat.


Historie má tendenci se opakovat a možná to bude pravda i v tomto případě. Něco podobného jsme zažili, když jsme se zbavovali absolutismu a bojovali za svobodu a demokracii.

Byla doba, kdy monarcha v podstatě všechno vlastnil, o všem neomezeně rozhodoval a jeho poddaní mu do toho neměli co kecat. Společnost byla takto uspořádaná většinu historie a jenom málokdo to zpochybňoval. Pak se postupně začaly prosazovat myšlenky, že všichni jsou si rovni a mají některá nezcizitelná práva a lidé si postupně vybojovali svobodu, ve které jsou si všichni před zákonem rovni.

A pak přišla doba internetová, která ze začátku vypadala jako svobodný ráj (anarchie v pravém slova smyslu), ale v důsledku dynamiky kapitálu (který nemá rád distribuované P2P sítě a služby a požaduje centralizované systémy jejichž uživatele může sledovat a monetizovat) povstali noví monarchové, kteří opět vlastní všechno - tentokrát prostředky komunikace a lidi jim do toho zase nemají co kecat, protože jim služby nepatří (a většinou ani nejsou zákazníky, ale prodávaným zbožím). Lidé je mohou používat jenom z dobré vůle vládce/vlastníka a jejich práva v digitálním světě jdou diktována vlastníkem tohoto digitálního prostoru.

Historie se bude opakovat a opět si budeme muset vybojovat záruky svobody a demokracie v digitálním světě - ať už tak, že si je vynutíme v centralizovaných službách, nebo že centralizovaný model zavrhneme ve prospěch svobodných a otevřených alternativ, které budeme sami vlastnit a provozovat (po vzoru anarcho-syndikalismu), nebo nějaké kombinací obojího.

Existující establishment se tomu bude bránit, protože půjde o omezení jejich moci, ale budou se to snažit prezentovat pravicově jako neakceptovatelný zásah do soukromého vlastnictví. Avšak ve výsledku nemůžou vzdorovat lidu, který chce svobodu. Společnost není tvořena kapitálem a vlastnictvím, ale lidmi.

Tento boj je v té či oné podobě nevyhnutelný, protože internet je zcela zásadní nástroj komunikace a prostředník všeho, co děláme. Proto je nutné, aby byl svobodný, bez zátěže regulace, kontroly a cenzury. Přece jenom nejde o technologii, ale o nás a naše svobody a když prohrajeme internet, prohrajeme úplně všechno.


K tomuto se váže něco, čemu říkám síťový syndikalismus - tedy zřízení, ve kterém lidé budou vlastnit a provozovat vlastní mesh sítě. Taková síť by byla distribuovaná ve smyslu, že nikdo nekontroluje velké množství koncových bodů a nebylo by ji možné přinutit k poslušnosti tahem na několik málo oligopolů. Ale to samo o sobě to nebude stačit k zajištění svobodného online prostředí. Zajistí nám jenom, že se můžeme jeden s druhým spojit bez potřeby centralizovaných zprostředkovatelů. Usnadní to další nutný krok: používání distribuovaných služeb, které se spolu budou komunikovat přímo.


Vřele doporučuji tato dvě videa k tématu:

- Jacob Appelbaum, Dmitry Kleiner: Resisting the Surveillance State and its network effects
- Eben Moglen: Why Freedom of Thought Requires Free Media and Why Free Media Require Free


«« 26. 7. 2012 Drogy & alkohol 2.0
»» 6. 7. 2012 Útok na vlastnictví, routery, zdravý rozum a všechno, na čem stojí naše civilizace

příbuzné články:
Nemůžeme se bránit donekonečna...
Protest
When shit hits the fan...
Budoucnost je krásná, ale...
Drahá Velká Británie, táhněte do hajzlu!

sem odkazují:
Post-twitter
Funkcionálně.cz
20012 - ale jo, zas tak zlý to nebylo
Techno-optimismus ještě nevymřel