k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Značky

19. 4. 2017 — k47

Ne­chápu, jak si někdo může ob­lí­bit ně­ja­kou značku/brand nebo ji být do­konce lo­a­jální. Být lo­a­jální značce, je jako být lo­a­jální ta­sem­nici nebo jinému krev sa­jí­címu pa­ra­zitu. Jde o sub­mi­sivní postoj k ty­ra­nům ve snaze se za­lí­bit jejich po­vý­šené nad­řa­ze­nosti. Lo­a­ja­lita značek ke kli­en­tele je chladná & kal­ku­lo­vaná. Když rov­nice říkají, že z toho něco kápne, značka se tváří jako přítel. To je cho­vání psy­cho­patů a k nim bychom neměli mít žádné str­pení. Psy­cho­paté jsou jen prázdné slupky lid­ství, fasády kolem kal­ku­lu­jící kruté mysli ne­schopné cítit em­pa­tii. Stejně jako nemá smysl cítit nic k psy­cho­pa­tovi, pro­tože on to není fy­zicky schopný opě­to­vat, nedává smysl cítit nic ke značce.

Značky bychom neměli ob­di­vo­vat, měli bychom se je ak­tivně snažit zničit. Pří­z­nivci přímé akce mezi námi, by jistě dodali: Zničit všemi do­stup­nými pro­středky & za každou cenu.

Werner Twer­t­zog – fik­tivní účet Wer­nera Her­zoga – k tématu značek jednou tweet­nul:

The day on which you start thin­king about your „per­so­nal brand“ is the day on which you begin to no longer be an actual person


+1: No Logo at 20: have we lost the battle aga­inst the total bran­ding of our lives?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz