k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zdroj všeho zla

14. 9. 2017 — k47

Twin Peaks byla zdro­jem všeho zla Judy, zro­zená z in­ferna první ja­derné ex­ploze. V re­ál­ném světě, jak se zdá, zlo číši z kousku lesa na kraji polí.


Asi takhle: Po­sled­ních pár pří­spěvků tady na ASCII blogu bylo po­ně­kud uke­ca­ných & dneska se mi nechce psát nic dlou­hého nebo dů­le­ži­tého. Udělám to jen bodově:

Klops­to­kia, a far away coun­try Chief Ex­ports: Goats and Nuts Chief Import: Goats and Nuts Chief Inha­bi­tants: Goats and Nuts

na­stíní, v jakém duchu se ponese ná­sle­du­jící hodina. Nikoho jistě ne­pře­kvapí, že všechny ženy se v Klops­to­kii jme­nují Angela. Když se ci­zi­nec zeptá proč, místní Angela odpoví: „Proč ne?“ a tak by mohla znít krátká vý­stižná re­cenze. Proč ne?

O filmu jsem se do­zvě­děl (ne­pře­kva­pivě) z po­dobně stu­pid­ního pod­castu The Bugle, kde se John „show­biz“ Oliver se zmínil, že má na­mí­řeno na jeho pro­mí­tání. (mmch. Johnny Show­biz je ve vět­ších dáv­kách ne­sne­si­telný, jeho hlas mo­ra­lity & styl ko­me­die, kdy si myslí, že když něco za­křičí, tak to bude vtipné, začne po chvíli drásat & vedle Andy Za­lztmana, který pořád jede svojí bra­vurní de­ad­pan satiru, působí ne­pa­t­řičně & jakoby mimo rytmus).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz