k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zápisky z koncertů

31. 5. 2017 — k47

Na k47čku jsem hodil jeden starý článek o troj-kon­certu Halwa/Tengri/Terra­for­mer. Pů­vodně jsem to napsal v noci po před­sta­vení v srpnu mi­nu­lého roku, od té doby mi článek ležel na disku skoro hotový, ale já nikdy ne­na­šel sílu nebo chuť ho do­ře­zat a dát online. Od té doby uteklo devět měsíců & už to začalo být trapné. Tolik trapné, že jsem ho dneska ko­nečně hodil na k47čku.

Nedal jsem ho sem na ASCII z toho důvodu, že jde o jeden z po­sled­ních článků z fronty určené spe­ci­álně pro můj starý web. Už v ní příliš věcí ne­zbývá a nic spe­ci­ficky pro k47čku nepíšu, pořád tam budu dávat po­vídky, ale všechno ostatní sypu už jen sem.

Dát ten článek tam bylo jedno z po­sled­ních sbohem.


Když se kon­certu ne­o­pí­rám o přední re­pro­duk­tory, tak to není ono. Dneska na vy­stou­pení Halwy, Tengri a Terra­for­meru jsem se opíral.

Víc v Halwa/Tengri/Terra­for­mer.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz