k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer
««« »»»

Záhadné knihy

11. 9. 2017 — k47
stránka z Voynichova rukopisu

Voynichův rukopis – středověký kodex psaný neznámým písmem, doplněný bizarními ilustracemi – byl prý rozluštěn. Tedy ne úplně rozluštěn, nikdo zatím neposkytl překlad mystického jazyka, pouze jeden člověk naznačil, jaký by mohl být jeho smysl. Podle Gibbse jde údajně o knihu středověkého léčitelství zaměřenou především na koupele.

Jde o kontroverzní zprávu. Není ověřená z druhého zdroje nebo přijatá širší komunitou výzkumníků a učenců, kteří svazek v průběhu let studovali. I tento pokus nejspíš bude jeden z mnoha neúspěšných. Celé zástupy lidí tvrdily, že se jim podařilo dekódovat smysl symbolů, ale žádné z těchto tvrzení neobstálo zkoušku času.

Statistická analýza Voynichova rukopisu ukazuje, že nejde o bláboly. Text vykazuje strukturu, která naznačuje, že jde o reprezentaci smysluplného jazyka. Jen stále nikdo neví, o jaký jazyk jde.

Voynichův rukopis není jediný, existují další záhadné knihy, psané nerozluštěnými jazyky. Mnoho z nich je však považováno na padělky vytvořené mnohem později jako hoax.

Jedním z nich je maďarský Rohonc Codex – také psaný neznámým písmem a doplněný o hrubé ilustrace. V tomto případě se komunita shoduje, že s největší pravděpodobností jde o hoax z 18. století. Několik lidí tvrdilo, že dokázali knihu přeložit, ale jejich metody dekódování byly tak laxní, že ze záhadných symbolů mohli vyvodit takový význam, jaký se jim zrovna hodil.

Dalším zajímavým artefaktem je mapa Vinlandu. Ta se objevila v šedesátých letech a podle všeho jde o předkolumbovskou mapu, která je unikátní tím, že obsahuje informace o skandinávském průzkumu Severní Ameriky.

Skandinávci dopluli nejen na Island, ale v 11. století také do Newfoundlandu, kde byly nalezeny zbytky jejich obydlí. Tahle mapa v levém horním okraji ukazuje kousek kontinentální Ameriky. Ale bohužel jde také s největší pravděpodobností o faleš a hoax.

Systematický výzkum použitého inkoustu, rukopisu, jazyka a termínů odhalil sérii nesrovnalostí, které naznačují, že byla vyrobena někdy v minulém století a ne o pět set let dříve. Je zajímavé číst o tom, jaké metody analýzy je možné použít a co se z toho dá vyvodit.

Poslední záhadnou knihou, o které se tu zmíním, je Meanderings of Memory z pera autora známého jen jako Nightlark. Ta je zajímavá tím, že neexistuje. Tedy někdy nejspíš existovala, jen se nedochoval žádný exemplář i přesto, že je citována jako zdroj pro víc jak 50 hesel v Oxford English Dictionary. Existují tedy záznamy o tomto svazku, jen ho nikdo nemůže najít. Ze zmíněných hesel v OED se dá usuzovat, že šlo nejspíš o krátkou knihu poezie. Ale to se už možná nikdy nepotvrdíme. Meanderings of Memory není jen záhadná kniha, ale také kniha navždy zapomenutá.

+1: Mimochodem, dneska je jedenáctého září + 16 let. Letí to.

+2: Rongorongo

píše k47, ascii@k47.cz