k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#YOLO

28. 7. 2017 — k47

Když jsem kdysi četl něco od Sla­voje Žižka, na­ra­zil jsem na citát Alaina Badiou: „Raději ka­ta­strofu než aby se nic nedělo.“ Ko­nečně motto podle kte­rého za to stojí žít. Musím jen po­mi­nout dvě věci:

  1. pů­vodně to bylo za­mýš­leno v kon­textu ko­mu­nis­tic­kých re­vo­lucí
  2. není to nic jiného než va­ri­anta YOLO sne­si­telná fran­couz­skými fi­lo­sofy

Tuhle frázi po­u­ží­vají hr­di­nové Lhářů, Ka­tedrály, Mělčin/Hlubin, DDP k tomu, aby se od­hod­lali k mo­rálně po­chyb­ným akcím & občas se tak sám mo­ti­vuji.

HST místo YOLO po­u­ží­val stručné „Why not?“ (proč ne?). Ve Fear and lo­athing je po­u­žitá do­hro­mady jed­n­a­dva­cet­krát.

“Why not?” I said. “If a thing like this is worth doing at all, it’s worth doing right. [ascii/…]"

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz