k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Únava

14. 10. 2017 — k47

Pa­ne­bože, po­sled­ních pár dnů jsem una­vený na chcípnutí. Pro pro­bu­zení una­vený, přes den umírám, večer se mi za­tmívá před očima. Nechce se mi spát, je to jen jako kdyby mozek neměl do­sta­tek ener­gie & ne­do­ká­zal pro­tla­čit sig­nály po neu­ro­no­vých dál­ni­cích ven. Mohlo by pro to být ně­ko­lik důvodů, ale nej­spíš to tak prostě bude, při­pravte se, za­pněte si pásy, drink na cestu, čeká nás fi­nální sešup.

Neměl jsem ani dost sil se po­dí­vat na po­slední den Sig­nal­festu. Očumo­val jsem tam už včera a pře­devčí­rem, ale chtěl jsem tam ještě jednou na­po­sled, vzít stativ a udělat pár ko­or­di­no­va­ných fotek na­místo pří­le­ži­tost­ného kon­takt­ního chaosu s bleskem. No nic, o tom tu napíšu někdy v blíz­kých dnech.

Pro tyhle dny bez ener­gie po­tře­buju vy­tvo­řit zásobu ile­gál­ních che­mi­ká­lií, které by do­ká­zaly pře­kle­nout období neu­ro­no­vého sucha. Proč ne, žejo?

(napůl v komatu)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz