k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tučné písmo

28. 3. 2017 — k47

Jedna z věcí, kterou ne­sná­ším, jsou blogy. Ne všechny, po­cho­pi­telně, sám jich pár vedu a můj vztah k nim není přímo ne­ga­tivní, spíš je jen am­bi­va­lentní.

Ne­ná­vi­dím jeden spe­ci­fický druh blogů – ty, které po­u­ží­vají tučné písmo ke zvý­raz­nění dů­le­ži­tých frází nebo rovnou celých vět. Takové to ve stylu: Pokud nemáte dost času, očima pře­lét­něte jen tyhle body a bude to, jako kdy­byste to pře­četli celé. Nevím přesně, co mě na tom štve. Možná to je skrytá neúcta k for­mátu. Pokud autor nemá důvěru ve své schop­nosti nebo v po­zor­nost pu­b­lika, tak proč to ne­tučné le­pi­dlo vůbec píše?

Někdo by mohl na­mít­nout, že tady často po­u­ží­vám kur­zívu & to je stejné zlo. Můj záměr je jiný. Kur­zí­vou zkosím vět­ši­nou cizí slova a názvy nebo ji po­u­ží­vám k dodání důrazu, ne­sna­žím se jí jen zvý­raz­nit sou­hrn­nou sy­nopsi.

Na­po­sledy jsem skří­pal zuby u to­ho­hle blo­go­článku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz