k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Triumf & katastrofa

17. 2. 2017 — k47

Život si vždycky najde pří­le­ži­tost, jak mi při­po­me­nout, že jsem loser, který vždycky tahá za kratší slámku. Po­slední pokus je na­to­lik bi­zarní, že o něm budu pro­za­tím mlčet. Hvězdy na nebi změ­nily své kon­ste­lace a vy­tvo­řily nápis: „naser si“.

Ale jednu věc, na které si za­klá­dám, mi nikdo nebo nic nemůže vzít: na všechny zprávy, dobré nebo špatné, o na­ro­zení nebo skonu, re­a­guji na­prosto stejně, s ne­ut­rál­ním vý­ra­zem, s de­ad­pa­nem Ste­vena Wrighta, v duchu Ki­plin­gova If—

If you can meet with Tri­umph and Di­sas­ter And treat those two im­postors just the same;

(mi­mo­cho­dem, český pře­klad básně je ka­ta­stro­fický)

nebo Johnny Tru­anta z House of Leaves, který vy­práví, jak strá­vil nějaký čas na moři, v bouři jeden z ná­moř­níků zemřel a jeho ka­ma­rád to shrnul jen str­nu­lým

So?

Triumf & ka­ta­strofa, jedno & to samé, už si za­čněte při­pra­vo­vat suchý one-liner případ ne­če­ka­ného ar­maged­donu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz