k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Je mi ████████ a mám tinnitus

6. 2. 2017 — k47

Tohle se mi pro­žene hlavou vždycky, když si na kon­certě strkám ucpávky do uší, jako po­my­slná omluva toho, že nejsem dost tvrdý, abych stál v první řadě těsně před re­pro­duk­tory bez ochrany sluchu. Ale co? Je mi █████ a mám tin­ni­tus.

I když ani to není pravda. Tin­ni­tus mám dlou­hou dobu, tak dlouho, že si ani ne­pa­ma­tuji na dobu, kdy jsem v tichu noci nesly­šel ne­u­tu­cha­jící zvo­nění. Ale █████ mi ještě není. V duchu jsem se už dlouho ode­psal jako de­fi­ni­tivně za čárou a musím si při­po­mí­nat, že to ještě není pravda.

Je to zvláštní pocit, když mi fikce při­padá re­ál­nější než sku­teč­nost.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz