k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

««« »»»

Telegraficky

8. 10. 2017 — k47

Ne­pa­ma­tu­ju si nic z to­ho­hle roku. Když jsem ███████████████, vzpo­mněl jsem si na jeden oka­mžik léta. Pak mi došlo, že to nebylo tohle léto, ale to minulé, možná do­kon­ce před­mi­nu­lé. Od té doby si ne­vzpo­mí­nám na nic.

Ne­dáv­no byl Robert Webb hostem RHLSTP pod­cas­tu a mluvil o svém me­moá­ru/au­to­bi­o­gra­fii/knize, ve které se věnuje svému dět­ství & do­spí­vá­ní. Na chvíli jsem pře­mýš­lel, co bych v takové si­tu­a­ci napsal. Nic. Skoro nic se ne­sta­lo a ten zbytek jsem za­po­mněl. Mi­nu­lost zmi­ze­la, ale to není nic, co by stálo za po­za­sta­ve­ní, pro­tože tak nebo onak nemá žádnou cenu.

Kdy­bych psal au­to­bi­o­gra­fii, na­pl­nil bych ji až po okraj fikcí.

z tohoto dne

Dále jen te­le­gra­fic­ky:

We talk about en­sla­ve­ment as though it was a bump in the road and I tell people it's the road.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz