k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Taskmaster

15. 11. 2017 — k47 (♪)

Mám rád brit­ské game show/panel show, to je jediná ne­měnná kon­stanta v tomto světě, který se řítí vstříc fi­nál­nímu ar­maged­donu. Stejně tak mám rád brit­ský stan­dup, další jis­tota. Na­proti tomu na české po­hyb­livé ob­rázky se ne­dí­vám skoro vůbec & český stan­dup jsem nikdy ne­za­žil.

Ne­dávno začala pátá série Taskmas­tera—brit­ského pořadu, jehož je­di­ným smys­lem je, aby se Greg Davies bavil na cizí účet. Greg je onen epo­nymní taskmas­ter, který roz­dává pětici sou­tě­ží­cích stu­pidní & idi­o­tické úkoly s tím, že hod­no­cení je zcela své­volné bez špetky spra­ve­dl­nosti.

Jeden pří­klad za všechny: V ně­které z dří­věj­ších sérií Greg zadal sou­tě­ží­cím úkol, aby mu kou­pili nej­lepší dárek. Josh Wi­d­di­combe si nechal na nohu vy­te­to­vat jméno Greg. A po­cho­pi­telně vyhrál to kolo.

Nej­no­vější řada má hvězdný an­sámbl:

Je po­tě­šení sle­do­vat jejich sna­žení & Gregův hněv. Pokud se chcete dívat, na­laďte sta­nici The Pirate Bay. Jsou tam všechny díly.

+1: Subre­dit de­di­ko­vaný panel show po­slouží jako dobrý roz­cest­ník, co je zrovna nového v žánru.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz