k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sprint na Prague Pride

12. 8. 2017 — k47

Ranní sprint na vlak se nedá stih­nout za █████ minut. Možná za █████ ano, ale █████ je málo. Když jsem vy­ra­zil, bylo už pozdě, to mi bylo jasné, ale přesto jsem se držel před­stavy, že vjedu na ná­draží za zvuku Jízdy Valkýr, za­hu­čím do vlaku, hned se za mnou zavřou dveře & vůz se dá do pohybu. To by bylo velice efek­tivní, bo­hu­žel █████ minut je málo.

Měl jsem na­spěch, pro­tože v Pze za­čí­nal průvod Prague Pride. Byl jsem se po­dí­vat na minulý ročník & za ten rok to byla udá­lost, na které jsem se nej­více bavil. Možná pár kon­certů mělo vyšší in­ten­zitu, ale kaž­do­pádně Pride byla ne­sku­tečná zábava. Jasně si pa­ma­tuji, jak jsem za­to­čil z Wa­shing­to­novy ulice na Vác­la­vák a bum, na­jed­nou ší­len­ství zuřilo všude kam se po­dí­váš.

Stejné to bylo i tento rok, ale o tom nebudu psát, tedy ne dneska, pro­tože se stěží držím naživu. Přes noc jsem skoro nespal, přes den mě na nohách držel jen ka­nystr lev­ného energy-drinku & teď jsem slovy HST: far beyond simple fa­ti­gue.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz