k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Spánek

1. 8. 2017 — k47

Není nic hor­šího, než být v tomhle hnus­ném vedru ne­vy­spalý. Nemůžu usnout a když usnu, spím jen pár hodin & pak zase nemůžu usnout, dnem se po­tá­cím v jako zombie bez života se spán­ko­vou de­pri­vací tak hlu­bo­kou, že se mi z ní dělá zle. Není nic hor­šího než se v době, kdy se svět kolem roz­téká, snažit usnout ob­to­čený kolem in­dustri­ál­ního ven­ti­lá­toru. Je příliš horko na to být vzhůru, příliš horko usnout, do­konce i příliš horko, abych se díval na nový díl Twin Peaks.

Ale teď se blíží půlnoc a na me­te­o­ro­lo­gické mapě je po­lo­vina Re­pub­liky za­kryta po­cho­du­jí­cími mraky. Ko­nečně.

Mi­mo­cho­dem:

  1. Dneska jsem na wiki ob­je­vil, že exis­tují firmy ne­pře­tr­žitě fun­gu­jící víc jak tisíc let.
  2. Nej­lepší ná­stroj na pi­rá­tění v po­slední době (kromě torrentů) je tenhle web, dá se na něm najít skoro každý TV pořad.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz