k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Sníh

13. 12. 2017 — k47 (♪)

Když není sníh, musí se pro něj dojet. Třeba na Šumavu.

Série ob­čas­ných fotek 371 po­kra­čuje. Tohle jsou dva od­ře­zky z loň­ského výpadu na Šumavu za sněhem. Nejsou sou­částí hlav­ního bloku, ten patřil řím­ským le­gi­o­ná­řům a panně Marii, tohle byly jen dvě pro­fi­lovky pro ██████████ a █████, pro­tože proč ne, když už tady jsme… Jeli jsme na Šumavu, tam jsme se zdr­želi jen na otoču a hned zase uhá­něli zpátky do srdce Re­pub­liky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz