k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Růžová (encore)

10. 7. 2017 — k47

Ně­které dny jsou lepší, než jiné, ně­které jsou horší. Psi ště­kají a ka­ra­vana jede dál.

Nicméně jsem našel nějaké za­po­me­nuté fotky z The Color Runu, na­rychlo jsem udělal edit tím stylem, že jsem sytost a jas vy­to­čil na ma­xi­mum, co snesou sít­nice běž­ných smr­tel­níků. Takhle to mělo vy­pa­dat už od za­čátku, nesrat se s tím a nebát se pře­palů. Jde o oslavu, ba­rev­nou, ve­se­lou, ne­smírně živou, a fotky od sa­mot­ného za­čátku měly vy­pa­dat tak, aby to vy­stihly.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz