k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rallye na Václaváku

5. 5. 2017 — k47

Miluju, když se něco děje v uli­cích města. Líbí se mi ten chaos a zmatek, když se tu­risté, místní a ná­vštěv­níci akce spolu mísí & nikdo si není úplně jistý, co se vlastně děje.

Před pár dny jsem chtěl jít na vý­stavu fotek Steva McCurryho, která se konala někde v centru, ale ne­do­šel jsem. Na Vác­la­váku jsem na­ra­zil na Akci a tím všechny staré plány vzaly za své. Star­to­val tam Rallye Praha Re­vi­val – tour de force závod & pře­hlídka ve­te­ránů. Starý diesel a staří zá­vod­níci. To ne­mys­lím nijak zle, právě naopak. Bylo po­vzbu­zu­jící vidět všechny ty zá­vod­níky a zá­vod­nice, kteří jezdí někdy i od (sedm|osm)de­sá­tých let & nikdy na svojí vášeň & svá auta ne­za­ne­vřeli.

Láká mě ta ano­ny­mita, kdy se v davu stanu ne­vi­di­tel­ným a můžu jím pro­plou­vat & hledat za­jí­mavé scény & po­hledy & dělat si svojí věc, aniž bych si při­pa­dal jako, že tam nemám co dělat. Paleta vozů byla bohatá, ale mě za­jí­mali hlavně lidé & chaos přecpa­ného ná­městí, které se lesklo po­stupně sí­lí­cím deštěm a kde se ply­nule mísili všední život s ne­všední Udá­lostí. Vy­dr­žel jsem až do startu a pak si při­pa­dal jako HST v FALILV:

The race was de­fi­ni­tely under way. I had wit­nessed the start; I was sure of that much. But what now?

V té době jsem měl po­vo­deň v botách a foťáku, kon­takty v horké botě se začaly zkra­co­vat, radši jsem tedy zvedl kotvy & vydal se na útěk. Závod začal a nebylo moc na co se dívat, mix běž­ného tepu města a ne­če­ka­ného vy­tr­žení začal chlad­nout, stala se z toho běžná věc, or­ga­ni­zo­vaná a všední. Auta se při­pra­vo­vala na startu, vy­rá­žela v mi­nu­to­vých in­ter­va­lech, každé vedené vozem z ÚAMK vzhůru páteří Vác­lav­ského ná­městí a mizela za loktem magis­trály. Co tam? Každá sku­tečná party pro­bíhá před a po té ofi­ci­ální.

+1: V dešti & bez kor­donů tu­ristů Vác­la­vák působí gi­gan­ticky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz