k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pustiny

15. 2. 2017 — k47

Když byl včera ten Va­len­týn, nabízí se jed­no­du­chá otázka: Jak se vy­po­řá­dat se sa­mo­tou a bo­lestí?

Nevím přesně, neznám postup, který by fun­go­val pro vět­ši­no­vou po­pu­laci, ale můj ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ vlnu, něco ve smyslu Dr. John­sona: „[…] when a man knows he is to be hanged in a fort­ni­ght, it con­cen­t­ra­tes his mind won­der­fully.“

Proč ne███████████████████████████████████████████████████████?

PS#1: Le­tošní Vx (stejně jako všechny před­chá­ze­jící) nej­lépe shr­nuje ná­sle­du­jící fotka, nálada sedí.

#černobílá

PS#2: Podle toho, co píše Se­ve­rák budu po­tře­bo­vat větší skle­nici.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz