k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Protékat davem

9. 11. 2017 — k47

Čtyři měsíce zpátky jsem se v Pze při­mí­chal do jakési jaz­zové ex­tra­va­ganzy. Lidé po­se­dá­vali na tep­lých dla­žeb­ních kost­kách před pódiem vzty­če­ným na Sta­ro­maxu. Šikmé slunce jim padalo do vlasů za­tímco jaz­zoví mágové svými ná­stroji ča­ro­valy hudbu, která by lo­gicky neměla exis­to­vat.

ghetto se­sta­vou v batohu mě pře­padla touha za­chy­tit ten oka­mžik, za­tímco mi v hlavě zněla slova As­t­ro­nau­ta­li­sova The dirt bike:

And this is just the half, I can’t even find the words
How alive I fi­nally felt, in the apex of a curve

Cítil jsem to, naživu, že se může něco změnit k lep­šímu. Ani nevím proč, zas tak silný zá­ži­tek to nebyl, jen ne­pa­trná jis­křička v tem­notě.

Po ná­vratu do Cely jsem tři měsíce ne­na­šel sílu se na vý­sle­dek ani po­dí­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz