k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Proč ne?

3. 2. 2017 — k47

Mar­kéta Ma­so­pus­tová začala se svým ex­pe­ri­men­tem – každý den napsat pár slov/vět/od­stavců o tom, co se děje v jejím vněj­ším a vnitř­ním světě. Tak si říkám proč ne? Proč to taky ne­zku­sit? Proč každý den z voleje ne­na­psat pár pa­ra­grafů o dění tadytam. Ri­chard Herring to tak zvládá už 14 letkam to dotáhl?

Napsal jsem si pro to i vlastní blo­go­sys­tém, který jsem pojal jako cvi­čení v ex­trémní jed­no­du­chosti a mi­ni­ma­lismu. Kdo po­tře­buje gra­fiku, když má při ruce staré dobré ne­pro­por­ci­o­nální fonty. Jde o 182 řádek Scala kódu, který z jed­noho pla­in­tex­to­vého sou­boru udělá jiný pla­in­tex­tový soubor, který můžu uplo­ad­nout na net.

Celé tohle může být po­kra­čo­vání an­ti­blogu – sekce k47čky, kam jsem kdysi psal ne­vkusně osobní a in­timní zá­le­ži­tosti. Pud se­bezá­chovy mě do­nu­til an­ti­blog vy­ma­zat z his­to­rie a paměti, ale tohle ASCII ší­len­ství by mohlo přežít. Jak říkám: Proč ne?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz