k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Probuzený

26. 9. 2017 — k47

Pojem horror synth jsem až do­ne­dávna neznal. Když jsem však usly­šel pár prv­ních pár tracků z no­vinky I, Awake od brit­ských Up­c­downc, řekl jsem si: Jo, tohle dává per­fektní smysl.

Up­c­downc je sludge/horror synth/pro­gre­sive/noise rock usku­pení, které před více než de­ká­dou začalo plavat v post-rocko­vém a post-me­ta­lo­vém ryb­níku. Jejich zbrusu nové album se zabývá tématy spánku, snů, noč­ních můr a noč­ních děsů. Pro­vádí to přitom s ne­u­vě­ři­tel­nou in­stu­men­tální těž­kostí, která se s de­li­kát­ním světem ne­vě­do­mého od­po­činku na první pohled příliš nepojí. Ale přesto Up­c­downc do­ká­žou tyto dva světy spojit do pou­ta­vého celku.

Je možná pa­ra­do­xem, že se s I, Awake v uších celkem dobře usíná (ex­pe­ri­men­tálně ově­řeno). Nechci aby to znělo jako kri­tika, nic ta­ko­vého to není, nejde o uspá­vačku, kde se za celé album nic ne­stane. Právě naopak, album má me­di­ta­tivní kva­litu. Po­slu­chače uvede do noise rocko­vého tranzu, kdy se na sebe těž­kost po­stupně vrší jako hrad po­sta­vený z bahna. Album roz­hodně stojí za to po­slou­chat za bdě­lého stavu, po­řádně nahlas & nechat se unášet do me­di­ta­tiv­ních krajů, kdy mysl pluje na hla­dině hudby a nechá se jí tva­ro­vat.

Zatím I, Awake roz­hodně do­po­ru­čuji. Možná půjde o na­hrávku, kterou budu po­slou­chat dva týdny v kuse & pak na ni za­po­menu. Možná, možná ne. Na fi­nální ver­dikt si musíme ještě počkat.


Když tu píšu o post-masi­vitě…

V po­sled­ních dnech jsem zase začala po­slou­chat před­po­slední album od Cult of LunaVer­ti­cal a musím říct, že je to pořád dobré. Cult of Luna má tu vlast­nost, že se ji vždycky na­sy­tím a musím počkat než tato sa­tu­race opadne, abych si ji zase užíval. Už je to dost dlouho, co jsem byl zcela ochro­men jejich albem Ma­ri­ner, abych se mohl po­no­řit do Ver­ti­calu. Vi­ca­ri­ous Re­demption je těžký klenot ne­všední krásy, stejně jako track Dishar­mo­nia.

Kdy­bych si mohl vybrat, v této chvíli by nej­lep­ším zá­žit­kem by byl troj­ken­cert pg.lost/Cult of Luna/Up­c­downc.

Ale pro­tože si vybrat nemůžu, spo­ko­jím se aspoň s jedním z nich.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz