k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Poznámky na dlani

12. 2. 2017 — k47

Když někdo začne vy­klá­dat o svém životě, může být nej­lepší ztich­nout a po­slou­chat. Vaše slova by mohla na­ka­zit re­la­tivní laťku, podle které řečník ka­libruje svůj příběh. Oscar Wilde mohl říct: „Man is least him­self when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth,“ ale dost možná by vám onen člověk řekl plnou pravdu, jen kdy­byste byli zticha a po­slou­chali.

Když jsem se dneska pro­bu­dil, měl jsem na dlani perem na­škrá­bané hek­tické po­známky:

Rád bych tvrdil, že si ne­pa­ma­tuji, odkud se to všechno vzalo, ale vět­ši­nou ne­za­po­mí­nám, blac­kout jsem měl jen jednou před celou de­ká­dou v dobách, která se teď už ne­zdají ani trochu sku­tečné, a ani ko­co­viny ob­vykle ne­mí­vám███████████████████████████████████, ráno se pro­bu­dím příliš brzo a jsem una­vený, ale dvě extra hodiny spánku vyléčí všechny pro­blémy.

Vím na­prosto přesně co se dělo – nebylo toho moc, žádný exces, nic přes hranu, z větší části jsem jenom po­slou­chal. Lidé se svěří s prav­dou jen proto, aby byli vy­sly­šeni. A často je lepší se držet té mlhavé po­čá­teční stopy a ne­vy­ptá­vat se dál na po­drob­nosti, pro­tože ty můžou jen zkazit ten na­rychlo na­črt­nutý obraz v mé hlavě.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz