k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

V mělkých karibských mořích, kde jsem běhal po hlavách medúz...

31. 8. 2017 — k47 (♪)

Dneska jen te­le­gra­ficky: Na k47čku jsem hodil po­slední tři kusy Ter­mi­na­lity, dlouhé po­vídky/krátké novely, kterou jsem začal psát kdysi dávno v dobách dávno před vy­ná­le­zem his­to­rie, o něco poz­ději (ale stále pevně v dáv­no­věku) jsem ji do­kon­čil a z důvodů, které nemá smysl vy­jme­no­vá­vat, jsem se zve­řej­ně­ním otálel. Tedy až do dneška, dneska padly po­slední frag­menty & tím ta celá es­ka­páda skon­čila.

Ter­mi­na­lita je celá venku, hotovo.

+1: Jo a ještě, bri­to­fily může za­jí­mat, že začala nová série 8 Out of 10 Cats Does Coun­t­down.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz