k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Porcelán

23. 4. 2017 — k47

Každá vý­prava za hra­nice ci­vi­li­zace mě znovu pře­svědčí, že věc, která lidem chybí nej­více, je spla­cho­vací záchod. Nic jiného. Je mo­derní říkat, že lidé ne­mů­žou žít bez svých te­le­fonů & in­ter­netu, ale bez nich se člověk bude jen nudit, nebo si bude při­pa­dat ne­in­for­mo­vaný & mimo tep světa, při­nej­hor­ším se začne bavit s živými lidmi, bez sprchy člověk smrdí, bez topení člověk smrdí kouřem z ohně a tak po­dobně. Ale všichni musí srát a nikomu se nechce dřepět v lese.

Hlav­ním spo­jo­va­cím prvkem post-apo­ka­lyp­tic­kých filmů by neměly být ko­ču­jící gangy ob­le­čené v BDSM kom­ple­tech. Konec světa by se měl poznat podle toho, že lidé serou v lesích.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz