k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Pohledy

5. 12. 2017 — k47 (♪)

V po­sled­ních dnech byl každý pří­spě­vek mo­hut­nou zdí textu. Když je o čem psát, tak to takhle dopadá. Ale dneska— dneska se mi nic nechce psát. Mám v hlavě pár témat, ale žádnou mo­ti­vaci je zhmot­nit do podoby elek­tro­no­vého šumu.

Na usmí­ře­nou na­bí­zím tuhle fotku, pro­tože proč ne.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz