k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Podcast

19. 2. 2017 — k47

Andy Za­lt­zman měl pod­cast. Byl plný lží, vý­myslů a slov­ních hříček. Byl docela fajn. Docela dost fajn. Dost na to abych ho začal pra­vi­delně po­slou­chat. Jme­no­val se The Bugle.

Andy patří do pod­cas­tové dy­nastie Za­lt­zmanů. Jeho sestra má na sta­rosti Allusi­o­nist a (ještě s jedním chláp­kem na jehož jméno si ne­vzpo­mí­nám) Answer me this. První jme­no­vaný ne­po­slou­chám, s tím druhým jsem se ně­ja­kou dobu zdr­žo­val, ale po pár epi­zo­dách jsem musel pře­stat. AMT je ne­u­větři­telně plytký a po­stra­da­telný. Na po­vrchu skoro působí dojmem, že má ně­ja­kou hod­notu, ale je to jen šum a blá­bo­lení, slovní obdoba prejtu, namletý rosol slov bez jiskry, který mě ve vý­sledku vždcky jen na­štval.

Na­proti tomu The Bugle má jiskru, pro­tože za ním stojí ta­len­to­vaní lidé – Andy a dříve i John Oliver, za­kládá si na satiře, slovní ekvi­lib­ris­tice, Andyho ne­ko­neč­ných ti­rá­dách slov­ních hříček (tak­zvané pun runy) a velice suchém humoru.

To je pro dnešek všechno. Jediný další pod­cast, který v sou­čas­nosti pra­vi­delně po­slou­chám je No such thing as a fish. Měl bych po­slou­chat ještě něco? Do­po­ru­čení piště do ko­men­tářů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz