k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Podcast 2

20. 8. 2017 — k47

O pod­castu The Bugle jsem tu už psal. Každý týden v něm Andy Za­lt­zman – ži­voucí ukázka toho, že člověk může mít příliš málo a zá­ro­veň příliš moc vlasů – na po­slu­chače vysype ob­vyklou dávku vý­myslů, lží a slov­ních hříček (bull­shit, lies and pun runs). Jen je škoda, že vy­chází jednou týdně, Andyho pre­cizně řízené ver­bální střely de­ad­pan satiry bych snesl čas­těji.

The Bugle má dlou­hou his­to­rii. Exis­tuje už od roku 2007, kdy začal jako část me­di­ál­ního im­pé­ria Ru­perta Mur­do­cha a tahle nej­starší část dějin šla ke dnu.

Na­štěstí je in­ter­net plný ar­chi­vářů, není to jen po­bláz­něný Jason Scott, kdo nahání vy­trá­ce­jící se dějiny & tak se teď dá po­ho­dlně najít ne­o­fi­ci­ální archiv The Bugle od jeho po­čátku až do roku 2012. Do­hro­mady je to něco přes 200 epizod & to je slušná zásoba na dlouhé letní, pod­zimní, zimní a jarní večery.

+1: Hu­dební do­po­ru­čení: The Moun­ta­ins Are Be­au­ti­ful Now od GlerA­kur. Post-rock/metal, docela masivní & ci­ne­ma­tické, chtělo by se skoro říct.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz