k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pochmurná krajina

28. 10. 2017 — k47

Když jsem ne­vě­děl co dál, vrátil jsem se zpátky na místo činu & brouz­dal kra­ji­nou prů­mys­lo­vého roz­kladu. Žiž­kov­ské ná­kla­dové ná­draží a při­lehlé ulice jsou ne­u­vě­ři­telně po­chmurné, zvlášť, když se za­ta­žený večer pro­padá do bez­barvé noci.

Nebyl jsem si jistý, co jsem tam chtěl dělat teď. Nej­spíš nic. Není žádná naděje. Nic se nemůže změnit k lep­šímu. Tenhle střep umí­ra­jí­cího ná­draží je per­fektní pa­ra­lela.

Na druhou stranu mě tam málem sežral pes & na­ru­šil jsem místní bez­do­mo­vecké živly v jejich za­prá­šené utopii. (V po­slední době mě baví, jen když se věci začnou srát.)

I na fot­kách bylo třeba vy­táh­nout sa­tu­raci a ba­rev­nost do as­t­ro­no­mic­kých výšin, abych se dostal z té vše­ob­jí­ma­jící šedi.

+1: Tohle je ze stej­ného dne.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz