k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pavouci 6

20. 12. 2017 — k47

Po­ří­dit si zvíře, aby se člověk ne­cí­til sám, je známka ka­pi­tu­lace, že se spo­le­čen­ská si­tu­ace může změnit k lep­šímu.

Kdy­bych si po­ří­dil zvíře, byl by to nějaký velký ohyzdný pavouk. Proč ne? Mají pří­jem­nou chlu­pa­tou srst a navíc by to byl ide­ální ot­ví­rák kon­ver­zace. A možná taky velice rychlý za­ví­rák, ale co⸻-

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz