k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pavouci 2

2. 8. 2017 — k47

Dneska jsem chtěl psát o ně­ko­lika růz­ných věcech, měl jsem velké plány & velké ambice, ale pak jsem našel jed­noho se­dant­ního sekáče & místo těž­kého textu sem dneska hodím jen pár mak­ro­fo­tek.

Sekáč domácí (Opilio pa­ri­e­ti­nus) 2.8.2017 #365
Sekáč domácí (Opilio pa­ri­e­ti­nus)
Sekáč domácí (Opilio pa­ri­e­ti­nus)

Až do dneška jsem ne­vě­děl, že sekáči mají jen dvě oči místo ob­vyk­lých osmi.

Asi bych sem měl dát nějaké va­ro­vání pro arach­no­fo­biky, v po­slední době sem bez va­ro­vání házím fotky malých ne­chut­ných věcí & chápu, že se to všem nemusí líbit. Za­jí­mavé je, že pa­vouky taky nemám rád (pre­fe­ruji, když jsou mimo moje tělo & když vždycky vím, kde přesně jsou), ale jak je fotím zblízka při­pa­dají mi méně a méně ne­pří­jemní & od­porní. Sekáči se svýma ma­lič­kýma očima na velkém těle vy­pa­dají do­konce roz­to­mile.

+1: Nejvíc pa­vouků člověk najde v Pze. V každém rohu, kam se nedá do­sáh­nout, se na sobě vrství sítě mnoha arach­nidů, po­slední snímek je právě z hlav­ního města.

+2: Dneska jsem v Pze na­ra­zil na dvě ženy, které si ne­zá­visle na sobě psali deník. Jedna pod koněm a druhá u sloupu na hlav­ním ná­draží. Nevím proč, ale přišlo mi to ně­ja­kým způ­so­bem po­divné.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz