k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

All work and no booze makes ██████ a dull boy

25. 9. 2017 — k47

Asi takhle: V RSS čtečce se mi ob­je­vila další foto-výzva. Ten­to­krát šlo o B&W with Soft Light, tedy čer­no­bílá fotka s měkkým svět­lem. Řekl jsem si proč ne, byla noc, byla tma, neměl jsem co dělat, neměl jsem žádný che­mický oheň při ruce, neměl jsem nic, tak proč ne­zku­sit právě tohle?

Vý­sle­dek ne­spl­ňuje podle zadání, nemá tu měkkou byť kon­trastní kva­litu, ale jde o high-key pixely—trocha černé za­pla­vená mořem světla. Fi­nální pro­dukt mi přesto při­padá docela pěkný, tak proč jím ne­na­kr­mit tenhle blog, žejo?

Kdyby se někdo ptal, jde půl­litr z ko­lekce skla ukra­de­ného z Pha-ských barů & hospod. Kdyby se někdo ptal & mračil se u toho jako bdící oko Zákona, tak jsem to ne­od­nesl já, ale osoba mě blízká.

Ještě pro za­jí­ma­vost: Na po­slední fotce půl­litr stojí na ne­prů­střel­ném plátu, který dokáže za­sta­vit pro­jek­til z prak­ticky každé ruční zbraně včetně ráže 7.62. Proč něco ta­ko­vého vlas­tím je otázka, která zů­stane ne­zod­po­vě­zena.

+1: Tohle by byla dobrá ilu­strace pro tenhle post.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz