k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Neil Breen & Double Down

9. 6. 2017 — k47

Neil Breen je ší­le­nec. Je to taky filmař, ale pře­de­vším ší­le­nec mi­lo­vaný mi­lov­níky béč­ko­vých filmů. Nemá žádný talent nebo skill, ale to ho nikdy ne­do­ká­zalo od­ra­dit. Když chce na­to­čit film a hrát v něm ve všech ohle­dech nad­řa­ze­nou bytost, tak to sakra udělá, pro­tože to je Neil Breen. Taky mu zcela chybí se­be­re­flexe & pře­bývá pocit vlastní dů­le­ži­tosti, což nej­spíš pomáhá.

Před ně­ja­kou dobou jsem viděl jeho pr­vo­tinu Double Down (o kterém mlu­vili lidé z RLM nebo GGorBB) a musím při­znat, že to je něco. Jde o film, aspoň tím jsem si trochu jistý, všechno ostatní je ne­po­cho­pi­telný zmatek & ne­kon­čící pře­hlídka ne­kom­pe­tence.

Mám pocit, že Neil Breen chce vy­prá­vět nějaký strašně dů­le­žitý příběh o stavu lid­stva & spo­leč­nosti, ale nemá co říct & i kdyby mě, neví jak to sdělit. Vý­sled­kem je vždycky film, ve kterém je Neil Breen nad­člo­věk, který všechny spasí, někdy pře­ne­seně, jindy do­slova.

Člověk to musí vidět, aby uvěřil.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz