k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Návaly snů

25. 7. 2017 — k47

Cizí sny nikoho ne­za­jí­mají, 1) jsou to sny, 2) jsou to sny cizích lidí, 3) jsou to sny cizích lidí, které nemají žádnou váhu, význam nebo dopad na vnější svět nebo ostatní lidi, ale přesto, po­zo­ruju, že moje sny při­chá­zejí v kon­vo­jích, během ně­ko­lika po sobě jdou­cích nocí se mi zdají po­dobné sny, když je téma pak vy­čer­pané, ne­vě­domá mysl začne jezdit na jiný vol­no­běh, ně­které z nich:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz