k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Mrtví lidé & ošklivé mosty

17. 6. 2017 — k47

Na co jsou vlastně zá­brany proti sko­ka­nům-se­be­vra­hům? Když někdo chce skočit, tak si svoje místo najde. Když už je člověk na­to­lik od­hod­laný, že dojel na most in­te­li­gence, aby ho spo­ly­kala ledová řeka, může dojet kam­koli jinam. V ta­ko­vém stádiu je za hra­nicí ná­h­lého im­pulzu & začíná plá­no­vat. „Teď, když jste mi to zha­tili, mi to ko­nečně došlo, máte pravdu, radši zů­stanu naživu a budu se dál koupat v téhle žumpě, kterou se zdrá­hám ozna­čo­vat slovem život.“ Na­ko­nec stejně skon­číme s mrt­vými lidmi, jen naše mosty budou oš­k­livé. Pokud pomůže už jen zá­brana, je příliš pozdě, spo­leč­nost svůj boj pro­hrála, je to hoř­ko­sladké ví­těz­ství na konci světa a na konci nadějí.

Když někdo chce skočit, ať skočí, nic to ne­změní, na ničem ne­zá­leží. Někomu bude chybět, ale to je sta­tis­ticky ne­vy­hnu­telné, nejde o ně­ja­kou hlu­bo­kou opravdu nebo důvod dýchat dál. Pokud skokan žil, tak aspoň jeden člověk se podiví, když se do­slechne ter­mi­nální no­vinku, pokrčí rameny a vrátí se k tomu, co dělal před­tím.

Chci, aby víc lidí našlo sílu udělat to, po čem touží.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz