k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Moment

4. 6. 2017 — k47

ten moment, kdy všechno začne pů­so­bit divně. Celý život nosím pe­ně­ženku v jedné kapse, jednou si ji dám do druhé & na­jed­nou mi obě kapsy při­pa­dají, že to do nich ne­patří. Jím po­lévku, začnu pře­mýš­let o pozici v jaké držím lžíci & na­jed­nou mi ne­při­padá správná, jako kdy­bych to dělal špatně. Za­va­zuji si tka­ničky, na chvíli se za­sta­vím a snažím si vy­ba­vit pohyby rukou při vázání, ne­vy­ba­vuji si nic, když o tom pře­mýš­lím, ne­do­kážu si za­vá­zat tka­ničky. Je to jako ve vtipu Steven Wrighta: "My apart­ment was robbed and eve­ry­thing was repla­ced with exact repli­cas… I told my ro­o­m­mate

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz