k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Maličkosti

12. 7. 2017 — k47

Po­sled­ních pár dnů bylo za­jí­ma­vých. Ne­při­ro­zeně nahoru, pak pád velice hlu­boko, malý hrbol po kterém téměř ná­sle­do­val další pád, se kterým jsem musel vší silou bo­jo­vat, aby ne­pře­vzal kon­t­rolu, & teď z toho zů­stala jen le­tar­gie. Pár špat­ných dnů, nic mimo normu.

12.7.2017 #365

Začal jsem taky s touhle věcí – každý den se po­ku­sit vy­fo­tit aspoň jednu fotku, která by za něco stála. Pro­tože jsem se celý den nehnul ze židle, za­mě­řil jsem se na hmyz, který ne­hybně seděl na stěně mi přímo nad hlavou. Je za­jí­mavé, co se dá do­sáh­nout s gheto se­sta­vou levné ma­nu­ální pa­de­sátky, makro trubek, blesku a kabelu (do­hro­mady pod 2k pro lidi bez in­vence nebo mnohem méně, když je člověk ochotný začít Ma­c­Gy­ve­ro­vat s duct tapou). Pak stačí už jen jeden ne­hybný hmyz, který je ne­tečný k ostrým svět­lům & potom nej­spíš oslepl na jedno slo­žené oko.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz