k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Lynchův horor

20. 6. 2017 — k47 (♪)

Zrovna jsem se začal dívat na nové Twin Peaks, 43 minut první epi­zody & zase musím při­znat, že David Lynch ví, jak dělat horor. Jeho filmy nejsou horory jako takové, on do nich jen dokáže vlepit scénu, která je čistou desti­lací teroru. A pro­tože je to Lynch, tak ply­nule přejde z krys­ta­lické hrůzy do ko­mické scény s ženou, která si na nic nemůže vzpo­me­nout a pak zase za­padne zase zpátky k hororu. Možná kvůli kon­tras­tům všechna čer­nota vypadá o tolik čer­něji.

Z hlavy si vy­ba­vuji the man behind Win­kiesMul­holland Drive, Hallway Phan­tom z Inland Empire nebo jedna scéna z Lost Highway, ve které bylo napětí na­to­lik ne­sne­si­telné, že jsem ji musel pře­sko­čit a nikdy jsem ji ne­vi­děl celou. Do­konce si ani ne­pa­ma­tuji o jakou scénu přesně šlo, jen mi v paměti zů­stala vy­pá­lená ta ne­ú­nosná hrůza, kterou jsem cítil.

Je ne­zvyklé vidět něco od Lynche zase poprvé, něco nového, co neznám skrz naskrz, kdy jsem vy­sta­vený jeho surre­a­litě, kdy musím všechno vstře­bá­vat & snažit se po­cho­pit, co se vlastně děje. Ten pocit jsem už docela za­po­mněl, od Inland Empire uběhlo deset let, od MD pat­náct.

+1: Prý George Lucas chtěl, aby David Lynch re­ží­ro­val pátou epi­zodu Hvězd­ných Válek.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz