k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kůlna mrtvého muže

16. 9. 2017 — k47

Starý muž zemřel. Po­má­hal jsem vy­kli­dit ně­které věci z jeho kůlny a vstou­pil jsem do vzpo­mínky na jeho svět zmra­žené v čase: Nářadí a nože, parohy zvířat, staré balíky nábojů do ku­lov­nic, ná­stroje pro plnění ná­boj­nic, starý trezor pro lo­vecké pušky, teď prázdný a s olou­pa­nou barvou, vanu na krev, pe­ro­xid na bělení lebek, váhy a sadu závaží, svitky čer­no­bí­lého filmu, štos disket, model posedu sle­pený ze špejlí, zá­pis­níky a knihy na­ka­žené plísní a ro­ze­žrané od myší.

Tohle bylo jediné, co po něm zů­stalo a všichni řešili otázku, jak se toho nej­lépe zbavit. Parohy zvířat se prý všechny pro­dají a se zbyt­kem se ještě neví. Nej­spíš se všechno vyhází.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz