k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kolik ti je let?

20. 4. 2017 — k47

Hlavní ná­draží je cen­t­rum po­div­ných exis­tencí. Pokud bych chtěl potkat někoho vy­ši­nu­tého, po­bláz­ně­ného, ší­le­ného nebo po­trhlého šel bych tam.

Pa­ma­tuji si na jed­noho z těch ste­re­o­typ­ních tr­hanců, kteří mají špínu za­lezlou pod kůží, i když se umyjí. „Kolik ti je let?“ zeptal se na­jed­nou dívky, která stála u ba­ri­éry vý­chodu z metra. Od po­hledu ji mohlo být tak pat­náct, možná o něco málo víc, ale roz­hodně byla stále pod čárou.

Tr­han­cův ka­ma­rád ho brzdil: „Za tohle tě zavřou.“

O pár metrů dál vybafl na sku­pinu žen: „Koupím dům na pláži.“ Vy­pa­daly jako tu­ristky, roz­hodně spa­daly do vyšší ka­te­go­rie, než jaká běžně létá Hlav­ním. „Ty v tom ko­žíšku, koupím ti dům na pláži.“ Za­mě­řil přes­něji svojí na­bídku. Nikdo se ne­o­to­čil, nikdo ne­re­a­go­val.

Když vyšel ven, za­sle­chl jsem, že říká něco jako: „Mám to scho­vat? Cikáni mě s tím za­bi­jou.“ Nevím, jaký byl kon­text, ale nej­spíš šlo jen o pa­ra­no­idní blá­bo­lení.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz