k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Krásní lidé

17. 5. 2017 — k47

Nevím jak ostat­ním, ale mě při­padá, že v po­rov­nání s mi­nu­lými lety se na uli­cích po­hy­buje mnohem více krás­ných & při­taž­li­vých lidí.

Možná, že se změ­nila Pha & v jejích tep­nách krouží víc mla­dých & úspěš­ných, možná se ██████████████████████████████, možná jsem se jen změnil já. Vzpo­mí­nám si, jak Cait­lin Moran se v RHLSTP pod­castu říkala, že v jejím věku si už není jistá, jestli je někdo sku­tečně atrak­tivní nebo jen mladý. Tyto dvě ka­te­go­rie začaly splý­vat. Nejsem ještě v jejích letech, možná jsem jen začal být ote­vře­nější████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz