k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kolo 3

29. 7. 2017 — k47

Zase sedět v sedle je krásné. Dneska poprvé po dlouhé době jsem re­kre­ačně osed­lal zre­kon­stru­o­vané kolo, nebylo to nic zá­sad­ního, jen 35 ki­lo­me­trů krát­kého od­po­led­ního sprintu po sta­rých cestách, které se mi za roky cyk­lis­tiky ne­sma­za­telně vryly do paměti, všechno ma­xi­mální možnou rych­lostí, kterou zvládnu & bez za­stá­vek.

I když s tou ma­xi­mální rych­lostí to nebylo tak slavné, buď moje kolo není, co bý­vá­valo, nebo nemám tu ex­plo­zivní fy­zičku dáv­ných let. První va­ri­anta má ne­od­dis­ku­to­va­telný efekt, ale hlavní vinu ponese va­ri­anta číslo 2. Ale i přesto mi během hlad­kých sjezdů v hlavě zněla slova As­t­ro­nau­ta­li­sova The Dirt­bike

And this is just the half, I can’t even find the words
How alive I fi­nally felt, in the apex of a curve

Nád­hera.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz